Popis nabízených služeb

Co si představit pod jednotlivými pojmy?

Měření složení těla bez interpretace

Změření slo­žení těla s vytištěním barevného grafu a s odesláním do e-mailové adresy (kdykoliv možno znovu zaslat).

Měření složení těla s interpretací a návrhem progra­mu

Změření složení těla s vytištěním barevného grafu a s odesláním do e-mailové adresy (kdykoliv možno zno­vu zaslat). Výsledky měření budou následně podrobně vysvětleny a nutriční terapeutka na základě výsledků měření navrhne klientovi další postup a návrh programu.

Individuální konzultace NT

Konzultace s nutriční te­rapeutkou nad aktuální problematikou výživy – specifické diety (diabetická, pankreatická, bezlepková, s omezením zbytků, s omezením tuků, dieta při dně, dieta při osteoporóze, po bariatrických operacích, stravování těhotných žen, atd.), měření a vá­žení, složení těla.

Redukční program

6 konzultací v rámci redukčního programu – v ceně zahrnuto: anamnéza, měření složení těla s interpretací výsledků, vyhodnocení a návrh změny jídelníčku, odborný propočet a nutriční bilance jídelníčku, individuální práce s jídelníčkem, po­moc s výběrem potravin dle chuti, návrh dalšího postu­pu. V programu získáte nejen teoretické znalosti (materiály zdarma), ale i praktické zkušenosti. V rámci programu proběhne konzultace s lékařem - obezitologem, dále odběr krve a následné vyhodnocení výsledků s lékařem. Pohybový program je v případě zájmu řešen ve spolupráci s RC České Budějovice.

Redukční program Čas pro zdraví

Obsahově odpovídá redukčnímu programu, ale je posílen o on-line monitoring na stránkách www.casprozdravi.cz. Pomocí online zápisu jídelníčku (PC, mobil) nutriční terapeutka denně sleduje Váš jídelníček a přes aplikaci s Vámi týdně komunikuje a zasílá Vám zprávy. Registrace do aplikací je již v rámci úhrady za program. V rámci programu proběhne konzultace s lékařem - obezitologem, dále odběr krve a následné vyhodnocení výsledků s lékařem. Nabízíme i možnost zapůjčení  Garmin náramku k monitoringu pohybové aktivity – 1 měsíc – 300 Kč.

Edukace diety (pouze s doneseným jídelníčkem)

Edukace specifických diet se zapsaným jídelníčkem mi­nimálně dvou týdnů optimálně na papíře nebo on-line. Pozor! Při špatně zapsaném jídelníčku je velmi pravdě­podobné, že edukace nebude mít očekávaný efekt.

Pokud si nejste jistí, zdali edukujeme právě Vaší dietu, napište nám.

Příprava na bariatrický výkon

Redukční program Čas pro zdraví, ve kterém je navíc zahrnuta koordinace programu se spolupracujícími pracovišti (3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha), příprava na výkon, návrh typu operace, setkání s pacienty po operaci, zajiš­tění příslušných vyšetření vč. psychologického. Pozor v průběhu se může vyskytnout překážka, která kontra­indikuje bariatrický výkon. V tom případě program po­kračuje konzervativně – redukční program Čas pro zdraví s prodloužením doby programu.

Skupinový redukční kurz

Redukční program s online monitoringem jídelníčků, který probíhá ve skupině osob s totožnou problematikou. Náplň redukčního programu je: vzájemné seznámení, anamnéza účastníků, analýza tělesného složení, vysvětlení zápisu jídelníčku a návrh změn v jídelníčku pro jednotlivce ve skupině, teoretické a praktické znalosti, předání materiálů. Kurz zahrnuje 5 konzultací a 1x týdně online konzultace.